Místní akční skupina Svatováclavsko

Aktualizace Pravidel pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova 2014–2020

15. 12. 2016
Dne 9.12.2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka aktualizaci Pravidel týkající se implementace komunitně vedeného místního rozvoje v Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.


Regiony obcí

regiony obcí