Místní akční skupina Svatováclavsko

Ustavující Valná hromada MAS Svatováclavsko, z.s.

24. 2. 2015
V úterý 24. února 2015 proběhlo ustavující zasedání Valné hromady MAS Svatováclavsko, z.s. Za účasti všech 30 zakladatelů

 V úterý 24. února 2015 proběhlo ustavující zasedání Valné hromady MAS Svatováclavsko, z.s. Za účasti všech 30 zakladatelů, tedy města, obcí, neziskových organizací a drobných podnikatelů byly schváleny stanovy a ustanoveny orgány spolku – Výkonný výbor jako statutární orgán, Výběrová komise, Kontrolní a monitorovací výbor. Předsedou MAS Svatováclavsko, z.s., byla zvolena obec Lány, kterou zastupuje starosta Karel Sklenička.