Místní akční skupina Svatováclavsko

VYDÁNO NOVÉ ČÍSLO ZPRAVODAJE VENKOVA 10/2016

5. 12. 2016
MĚSÍČNÍK SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA ČR A NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČR.