Místní akční skupina Svatováclavsko

Setkání středočeských MAS proběhlo v Lánech

17. 6. 2016
17. 6. 2016 se uskutečnilo krajské setkání středočeských MAS poprvé na území MAS Svatováclavsko.

17. 6. 2016 se uskutečnilo krajské setkání středočeských MAS poprvé na území MAS Svatováclavsko. Jednání proběhlo v Muzeu T. G. Masaryka od 10 do 14 hodin. 

V programu jednání byla aktuální témata, která jsou pro Místní akční skupiny důležitá: administrativní a režijní náklady MAS – podávání žádostí, vzájemné konzultace MAS SK k podání žádosti do SC 4.2. IROP, Strategie CLLD – stav podání žádostí, průběh výzev, dotace od Středočeského kraje, Místní akční plány, projednání společného postoje MAS SK k vizím rozvoje NS MAS, plán investic a finanční plány MAS v SCLLD.

Zápis z jednání ke stažení zde.