Místní akční skupina Svatováclavsko

MAP ORP Kladno

31. 7. 2016
MAP je Místní akční plán vzdělávání, prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.


Regiony obcí

regiony obcí