Místní akční skupina Svatováclavsko

Nové návykové látky u dětí a mladistvých

7. 3. 2024

Srdečně zveme rodiče a pedagogické i nepedagogické pracovníky s dětmi a mládeží na zajímavou přednášku na téma nových návykových látek. Byť jsou látky jako HHC, CBD či kratom (zatím) legální, jejich vliv na nervovou soustavu mladších uživatelů je velice závažný!

Přijďte se o těchto látkách, jejich účincích a možné prevenci dozvědět více! Díky novým informacím a znalostem můžete ochránit své děti i sebe před negativními dopady užívání těchto návykových látek.

19. 6. 2024, 17:00 - 20:00, Základní škola Kamenné Žehrovice, Karlovarská tř. 150

Bližší informace a odkaz na přihlašovací formulář naleznete zde.Regiony obcí

regiony obcí