Místní akční skupina Svatováclavsko

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA SVATOVÁCLAVSKO STANDARDIZOVÁNA

10. 12. 2015
Dne 7. 12. 2015 bylo vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS. MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.


Regiony obcí

regiony obcí