Místní akční skupina Svatováclavsko

Nabídka dotací na inovaci a digitalizaci v Kačici, Lánech, Kamenných Žehrovicích, Stochově a Tuchlovicích

15. 1. 2024
Plánujete rozvoj svého podnikání nákupem nových technologií v jedné z následujících oblastí? 1. Robotizace, automatizace, digitalizace 2. E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem integrovaným se skladovým hospodářstvím 3. Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity, kyberbezpečnosti a trasování Nabízíme podporu až 1 000 000 Kč! Neváhejte nás prosím kontaktovat!

Nabídka dotací na inovace pro malé a střední podniky!

Na co lze čerpat?

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Na co musí být projekt zaměřen?

Robotizace, automatizace, digitalizace ve smyslu implementace výrobních a nevýrobních technologií v podniku, prostřednictvím jejichž nákupu dojde k integraci robotizované manipulace (manipulátory, robotické ruky, automatické sklady, dopravníky, automatické zásobníky nástrojů atd.), automatizace vnitřních výrobních či nevýrobních procesů podniku za využití počítačových systémů (komunikační API, systémová automatizace atd.) a digitalizace vnitropodnikových procesů či vývoje produktu (CAD/CAM, systémy skladového hospodářství – WMS, EDI, ERP, MES, MIS, APS, nadstandartní moduly již implementovaných podnikových IS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení výroby a dalších vnitropodnikových procesů spolu s celkovým chodem podniku;

E-shop a cloudové služby ve smyslu pořízení moderních webových stránek s internetovým obchodem, který bude integrovaný se skladovým hospodářstvím (případně s jinými systémy poskytujícími data o výrobě, termínu dodání atd.), nebo pronájmu služeb či programů, které umožňují přístup k výpočetním zdrojům (např. vizualizační platformy, výpočetní kapacita pro komplikované operace a další, nejedná se však o cloud ve smyslu úložiště) prostřednictvím internetu;

Komunikační infrastruktura, identifikační infrastruktura a výpočetní technika ve smyslu zajištění vnitropodnikové konektivity (aktivní a pasivní prvky sítě, komunikační převodníky, instalační materiál atd.) a související zajištění kybernetické bezpečnosti (náklady na opatření zabezpečení IT), případně implementace technologií sloužících pro identifikaci prvků systému (stroje, nástroje, výrobky, materiál či pracovníci) prostřednictvím pořízení potřebných zařízení (např. čárové či QR kódy, čtečky, RFID, CCID, přenosné terminály/tablety atd.), nebo zajištění IT vybavení potřebného pro bezvadný provoz a implementaci nových systémů.

Jaká může být výše podpory?

Dotace může být minimálně 125 tisíc Kč a maximálně 1 milion Kč. Podpora představuje 50 % (tzv. způsobilých) výdajů.

Kdo může žádat o podporu?

Podpora je určena malým a středním podnikům v území obcí MAS, tj.: Kačice, Lány, Stochov, Kamenné Žehrovice, Tuchlovice.

Kategorie malých a středních podniků (MSP) je složena z podniků, které zaměstnávají více než 10 a méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR.Regiony obcí

regiony obcí