Místní akční skupina Svatováclavsko

PREZENTACE PRIORITNÍCH OBLASTIÍ SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S.

4. 3. 2019

Vážení přátelé,

v rámci povinné mid-term evaluace pořádáme veřejnou prezentaci prioritních oblastí SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., na kterou vám co nejsrdečněji zveme. Přivítáme vaše názory hodnocení činnosti MAS a návrhy na případná zlepšení.

Těšíme se na vás ve středu 27. března 2019 v 10:00 hodin. Místem setkání bude foyer Domu kultury ve Stochově, Jaroslava Šípka 486.

Luboš Fleischmann
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.Regiony obcí

regiony obcí