Místní akční skupina Svatováclavsko

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ DO VÝZVY MAS SVATOVÁCLAVSKO - PRORODINNÁ OPATŘENÍ

6. 12. 2019
Termín pro ukončení příjmu žádostí na podporu projektů z Operačního programu Zaměstnanost je prodloužen do 16. 12. 2019. Je tedy možné ještě zažádat o podporu například příměstských táborů.


Regiony obcí

regiony obcí