Místní akční skupina Svatováclavsko

Rozvoj komunitní práce v MAS SVATOVÁCAVSKO, z.s.

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 realizuje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na svém území projekt s názvem Rozvoj komunitní práce v MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+.

Cílem projektu je kontinuální a cílené vytváření místní komunity, ve které budou uspokojeny potřeby a řešeny problémy všech věkových a sociálních skupin obyvatel obcí Kačice, Kamenné Žehrovice, Lány, Stochov a Tuchlovice. Prostřednictvím poskytování podpory a budování dobrých vztahů v místní společnosti bude přirozeně posílena bezpečnost jednotlivců i komunity a vytvořena podpůrná síť pro prevenci a řešení problémů jednotlivců i komunity a k posílení tzv. komunitní práce a služeb.

Prostřednictvím tzv. komunitních venkovských táborů budou ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu zajištěny podmínky pro výkon práce během roku i v průběhu letních prázdnin.

Podmínky zpracování osobních údajů v rámci akcí a aktivit projektu

Při účasti na aktivitách/akcích projektu prosíme účastníky o udělení souhlasu se zpracováním informací v rámci projektu Rozvoj komunitní práce v MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+.
Informace nebudou nikde zveřejňovány, budou využity pouze pro účel projektu (tj. zejména pro monitoring a vykazování hodnot indikátorů, případně zasílání nabídek o akcích projektu), a nebudou (s výjimkou orgánů implementační struktury) předávány jiným stranám, subjektům či organizacím (tj. nebudou sloužit pro marketingové účely třetích stran).
Souhlas se uděluje podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 24 měsíců. Osoba, která souhlas udělila, si je vědom(a) toho, že tento svůj souhlas může kdykoli odvolat, požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na adrese lucie@svatovaclavsko.cz.
Osoba, která udělila svůj souhlas, si je vědom(a) toho, že může podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jarní tvořivé workshopy pro děti od 6 do 15 let

- pondělí 20. 2. 2023, Otevřený mlýn Kačice, přihlašování na https://forms.gle/zLNR3tjqhHkugqSE7
- pondělí 20. 2. 2023, Mírové nám. 262, Stochov, přihlašování na https://forms.gle/sQMLRJANx92UFgkQ6
- úterý 21. 2. 2023, Základní škola Kačice, přihlašování na https://forms.gle/7kMHPDAyE5NoAexu6
- středa 22. 2. 2023, herna v sokovně, Lány 217, přihlašování na https://forms.gle/vMSBTB1yjKfMqDxg9
- čtvrtek 23. 2. 2023, Základní škola Kamenné Žehrovice, přihlašování na https://forms.gle/g3hd3TAmWPAabDTS7

Více informací na Facebooku nebo na lucie@svatovaclavsko.cz.Regiony obcí

regiony obcí