Místní akční skupina Svatováclavsko

Integrovaný regionální operační program (IROP) - aktuálně vyhlášené výzvy

5. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. - IROP - INFRASKTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ A PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU

6. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. - IROP - STANICE IZS