Místní akční skupina Svatováclavsko

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) - aktuálně vyhlášené výzvy

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+ vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027 s názvem „MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – OP TAK I.“  - S VAZBOU NA VÝZVU ŘO OP TAK Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 8. 11. 2023 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu (datovou schránkou) na MAS: 13. 11. 2023
Datum ukončení příjmu žádostí na MAS: 3. 3. 2024, 23:59

TEXT VÝZVY MAS - ZMĚNA Č. 1 PLATNÁ OD 12. 1. 2024
Příloha č. 1 Interní postupy MAS pro PR OP TAK
Příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů
Příloha č. 3 Povinná osnova podnikatelského záměru
Příloha č. 4 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha č. 5 Kritéria pro věcné hodnocení souladu projektu se SCLLD
Příloha č. 6 Nepodporované kategorie CZ-NACE
Příloha č. 7 Formulář posouzení zásady "významně nepoškozovat"

ARCHIV DOKUMENTŮ

TEXT VÝZVY MAS - NEAKTUÁLNÍ (nahrazeno změnou č. 1 dne 12. 1. 2024)Regiony obcí

regiony obcí