Místní akční skupina Svatováclavsko

6. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S. - IROP - STANICE IZS

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 

„MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – STANICE IZS“

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 7. 11.  2019, 9:00 hod.
Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 7. 11. 2019, 9:00 hod.
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 7. 11. 2019, 9:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 12. 2019, 14:00 hod.

Alokace výzvy MAS (CZV): 2 923 021,56 Kč

Text výzvy
Příloha 1 - Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
Příloha 2 - Kritéria věcného hodnocení
Interní postupy MAS pro hodnocení
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Kontrolní list pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti
Kontrolní list pro věcné hodnocení

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE MAS ZE DNE 3.2.2020
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU MAS ZE DNE 10.2.2020

Pozvánka na seminář pro žadatele 16. 12. 2019