Místní akční skupina Svatováclavsko

Výzvy

Všichni partneři, obce, spolky, podnikatelé, zemědělci, školy, zkrátka obyvatelé obcí Místní akční skupiny Svatováclavsko (MAS SVATOVÁCLACVSKO, z.s.) se mohou podílet na realizaci společně vytvořené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Pro podporu zajímavých a účelných aktivit naplňujících cíle SCLLD vyhlašuje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. "Výzvy k podávání žádostí o dotační podporu". Výzvy bývají vyhlašovány zpravidla jednou ročně. Jsou tematicky děleny podle Operačního programu, který dotace na realizaci SCLLD MAS Svatováclavsko alokuje.

Výzvy vycházejí ze tří Programových rámců (Operačních programů):

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Program rozvoje venkova (PRV)

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Své projektové záměry můžete konzultovat s manažery kanceláře MAS. Kontakty naleznete ZDE.