Místní akční skupina Svatováclavsko

Rozdělení členů MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. do zájmových skupin

Aktuální rozdělení platné od 30.6.2020

MĚSTO A OBCE

Město Stochov
Obec Lány
Obec Kamenné Žehrovice
Obec Kačice
Obec Tuchlovice

Počet subjektů v zájmové skupině Město a obce: 5 (tj. 16,67 %)

ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Mateřská škola Tuchlovice, okres Kladno
Základní škola Tuchlovice, okres Kladno
Mateřská škola Lány, okres Kladno
Základní škola Charlotty Garrique Masarykové Lány, okres Kladno
Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno
Mateřská škola Kamenné Žehrovice, okres Kladno
Základní škola, Základní umělecká škoal a Mateřská škola, Kladno
Základní škola a Mateřská škola Kačice

Počet subjektů v zájmové skupině Školy a školaská zařízení: 8 (tj. 26,67 %)

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Letní kino Tuchlovice, z.s.
AFK Tuchlovice, z.s.
Volejbalový klub Tuchlovice z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Kačice
Sportovní klub Kačice, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Lány
NAŠE LÁNY, z.s.
Zapsaný spolek pro podporování Muzea T.G.Masaryka v Lánech
Spolek ŽEHROVÁK
SK Kamenné Žehrovice, z.s.
Spolek Čelechovice v Čechách
Tenisový klub STOCHOV, z.s.
KAMARÁDI, spolek

Počet subjektů v zájmové skupině Neziskové organizace:  (tj. 43,33 %)

PODNIKATELÉ

Voplyntop s.r.o.
SYAST, s.r.o.
Petr Franc
Dominika Husáková

Počet subjektů v zájmové skupině Podnikatelé: 4 (tj. 13,33 %)

FYZICKÉ OSOBY (platné od 21.8.2020)

Počet subjektů v zájmové skupině Fyzické osoby: 0 (tj. 0,00 %)