Místní akční skupina Svatováclavsko

Mapa územní působnosti

Území působnosti MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. v programovém období 2014-2020 i v programovém období 2021-2027 zahrnuje těchto 5 obcí: Kačice, Kamenné Žehrovice, Lány, Stochov, Tuchlovice.

Mapa územní působnosti MAS Svatováclavsko