Místní akční skupina Svatováclavsko

7. VÝZVA MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. - IROP - BEZPEČNÁ DOPRAVA III

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu: 

„MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP – BEZPEČNÁ DOPRAVA III“


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 15. 11. 2021, 0:00 hod.

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 15. 11. 2021, 0:00 hod.
Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 11. 2021, 0:00 hod.
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 12. 2021, 23:59 hod.

Alokace výzvy MAS (CZV): 421 276,49 Kč

TEXT VÝZVY

PŘÍLOHA 1 - KRITÉRIA HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI

PŘÍLOHA 2 - KRITÉRIA PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ

KONTROLNÍ LIST PRO HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ A PŘIJATELNOSTI (platný od 10.11.2021)

KONTROLNÍ LIST PRO VĚCNÉ HODNOCENÍ (platný od 10.11.2021)

INTERNÍ POSTUPY MAS

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBĚROVÉ KOMISE 15. 2. 2022 - VĚCNÉ HODNOCENÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU 21. 2. 2022 - VÝBĚR PROJEKTŮ