Místní akční skupina Svatováclavsko

Svatováclavská koruna - malý grant

VLASTNÍ GRANT MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.

Místní akční skupina Svatováclavsko jako nositel komunitního rozvoje v území chce aktivně spolupracovat s neziskovými organizacemi (sportovními organizacemi, spolky a dalšími) sídlícími a působícími ve Stochově, Kačici, Tuchlovicích, Kamenných Žehrovicích a Lánech, a podporovat jejich projekty. Jednou z forem podpory je vyhlášení grantu „SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA“. Pro rok 2017 Valná hromada MAS schválila Výzvu MAS „Svatováclavská koruna“ a alokaci v celkové výši 70 000 Kč usnesením č. 4/2017/9. Alokace bude rozdělena mezi uchazeče na základě následujících pravidel a počtu přijatých žádostí rozdělena mezi uchazeče. Žádost je možné podávat od 19. 6. 2017 do 1. 7. 2017, s datem podání na pobočce České pošty nejpozději 1. 7. 2017 a podpořeny mohou být akce pořádané v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 (viz. Pravidla pro poskytnutí grantu Svatováclavská koruna).

ÚČEL GRANTU

Grant je určen pro podporu projektů s veřejně prospěšným charakterem, projektů týkající se práce s dětmi a mládeží, a jiné kulturní, sportovní nebo společenské akce. 

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Neziskové organizace sídlící a působící v území MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. podle Článku 1 pravidel. Žadatel může podat pouze jeden projekt.

Bižší informace, pravidla a povinné příohy naleznete v následujících odkazech:


VÝZVA - SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA 2017

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ GRANTU SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA

PŘÍLOHA Č. 1 - Žádost o poskytnutí podpory z grantu SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA na rok 2017

PŘÍLOHA Č. 2 - Závěrečná zpráva a vyúčtování grantu SVATOVÁCLAVSKÁ KORUNA na rok 2017

V případě dotazů k podání žádosti a informací o výzvě je možné prostřednictvím e-mailu: info@svatovaclavsko.cz, na telefonním čísle 603 489 888 nebo osobně v kanceláři MAS (Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov) po předchozí domluvě.