Místní akční skupina Svatováclavsko

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno

Logo OP VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území. Je zpracováván Statutárním městem Kladno ve spolupráci s místními akčními skupinami. MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je zároveň partnerem projektu.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Předpokládané celkové výdaje projektu: 3 402 138,48 Kč.
Předpokládaná podpora z rozpočtu EU: 2 688 838,32 Kč.
Předpokládaná podpora z rozpočtu SR: 316 333,92 Kč.

Zdroj: http://www.mestokladno.cz/map/