Místní akční skupina Svatováclavsko

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE - GDPR V PRAXI

4. 4. 2018
Seminář pro neziskové organizace na téma GDPR.

Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z.s. zve zástupce neziskových organizací na seminář zabývající se tématem Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (GDPR).

Datum a čas konání: 24. dubna 2018 od 17:00 hodin.
Místo konání: foyer Domu kultury, Jaroslava Šípka 486, Stochov.
SEMINÁŘ JE ZDARMA.

Rámcový obsah semináře:
1. Přehled základní a související legislativy.
2. Co je ochrana (bezpečnost) informací a související dopady – proč se problematikou zabývat.
3. Vysvětlení základních pojmů.
4. Novinky a změny v ochraně osobních údajů – GDPR.
5. Organizační a technická opatření – „jak na to“ a „na co se zaměřit“.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ