Místní akční skupina Svatováclavsko

VALNÁ HROMADA MAS SVATOVÁCLAVSKO, Z.S.

14. 3. 2018
Valná hromada MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. se uskuteční 28. března 2018 od 17 hodin.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VH 28.3.2018

PLNÁ MOC - VZOR

VÝSLEDOVKA 2017

NOVÉ AKTIVITY OP ŽP